top of page
Voorbeelden optimalisatie Careweb

Eigen formulieren in Careweb

Formulieren op maat. Intake, triage, behandelplan, signaleringsplan, (huisarts)brieven etc. Wanneer je kiest voor formulieren in Careweb, kies je voor alle informatie van een cliënt op 1 veilige plek, commitment van je team om uniform te werken, nooit meer informatie kwijt, uniforme exports voor externen. Laat je behandelaren de formulieren vullen of laat de cliënt vast informatie invullen via de website koppeling van Meneer Jansen ICT.

Voorbeeld optimalisatie Careweb

Dossier compleet

De manier om clientdossiers te controleren op volledigheid en meer... Is je toewijzing bijna afgelopen, heeft de regiebehandelaar wel tijd geschreven, zijn er voldoende afspraken ingepland? Dossier compleet laat dit op cliënt niveau maar ook op organisatie niveau zien.

Daarnaast geeft dossier compleet je op het hoofdmenu de mogelijkheid om de status van je cliënt te volgen. Hoeveel cliënten zijn in zorg, wie heeft zich aangemeld, voor wie moet er een intake ingepland worden, welke cliënten zijn in behandeling, welke cliëntdossier moeten worden afgesloten?

Voorbeeld optimalisatie Careweb
Voorbeeld optimalisatie Careweb
bottom of page